Skåp nr 745 Julita

Tillbaka

Det här skåpet är vårt största och heter 745 Julita.
Skåpets underdel är samma som dubbelskänk 740.
Hyllorna i överdelen är flyttbara och på krönet finns ett handskuret ornament.


Höjd 204 cm, Bredd 202 cm, Djup 41 cm